Battericelleseminar 24/9 - oppsummering

28.09.2020

Torsdag i forrige uke avholdt New Kaupang (arrangør), Rogaland fylkeskommune, Greater Stavanger, Invest in Stavanger og Næringsforening i Stavanger-regionen seminar innen battericelleproduksjon hos Beyonder i Stavanger.

Vi i New Kaupang sitter etter seminaret igjen med en sterk oppfattelse av at Rogaland vil være godt posisjonert for industrietablering innen verdikjeden for battericelle/batteriproduksjon gitt at vi forbereder riktig oss med tilgang på areal/infrastruktur/kapital og nødvendig kompetanse.

Vi vil rette en takk til Beyonder for å stille lokale og ressurser til rådighet for å få gjennomført seminaret på en trygg og god måte!

Vi takker også våre sponsorer SR-BANK og Invest in Stavanger for deres støtte.

Her er en liten oppsummering fra presentasjonene:

Ketil Barkved i New Kaupang innledet med å fortelle om arbeidet som gjøres med tilrettelegging av tomter for kraftintensiv industri i Rogaland. Vår region har store muligheter for nye grønne industrietableringer. Regionens fortinn med store mengder grønn energi, høy teknisk kompetanse, og et næringsliv som er flinke i omstilling og innovasjon ser vi gir resultater.

Helena Berg fra Libergreen var seminarets keynote foredragsholder. Hun ga oss en god innføring i markedet og mulighetene og synliggjorde på en fin måte sammenhengen i hele verdikjeden fra råvarer til produksjon og ferdige produkt.

Svein Kvernstuen fra Beyonder ga oss en god innføring i deres sine tanker og produkt, hvordan de ser på markedet og hvilke muligheter de ser fremover med. Det helt spesielle for Beyonder er bruk av sagflis som råvarer i deres battericelleproduksjon. Dette er med på å gi en bærekraftig og miljøvennlig løsning i alle ledd.

Emma Nerenheim fra Northvolt fortalte om arbeidet Northvolt gjør med etablering av batterifabrikk i Skellefteå i Sverige. Fremdriften i elektrifiseringen er sterkere enn noensinne. Kundene våre trenger store volumer med batterier av høy kvalitet med lavt CO₂-fotavtrykk. Northvolt har stort fokus på gjenvinning og har en målsetting om at halvparten av batterimaterialet skal være gjenvunnet.

Yngve Aabø hadde en gjennomgang av batterier og kraftsystem. Nettselskapene i Norge står i dag foran enorme utfordringer knyttet til investeringsbehovet i strømnettet. Effektbruk øker raskere enn energiforbruk og dette fører til at utnyttelsesgraden til kraftsystemet stadig blir verre og hele systemet blir dermed mindre effektiv. Store batterier kan bidra til en smart styring av forbruket, «kutte» effekttopper og spare samfunnet for store nettinvesteringer.

Terje Andersen fra Morrow Batteries fortalte om selskapets planer for etablering av gigafabrikk i Agder med bærekraftige løsninger. Selskapet har brukt flere år på å bygge økosystemet rundt Morrow og er nå i siste fase med å beslutte hvor man skal bygge fabrikk. For Morrow er det viktig å komme hurtig i gang, og målsetningen er at en gigafabrikk skal stå ferdig innen utgangen av 2024.

Tom Jensen i Freyr fortalte om deres planer for etablering av sin gigafabrikk i Mo i Rana.

Han sa at etterspørselen etter batterier er mer en fem ganger større enn kapasiteten til bekreftede batterifabrikkprosjekt i Europa. I dette ligger det store muligheter. Norge har alle forutsetninger til å bli best i Europa. Han viktigste budskap var tidsaspektet, tomter i kommuner hvor reguleringsarbeidet går hurtig har et stort fortrinn. «Time to market» er avgjørende for etablering av virksomheter i denne størrelse.

Kjetil Dent Tranberg fra Corvus Energy hadde en fin redegjørelse om utviklingen av skipsfarten og elektrifiseringen av denne. Corvus ser store med bakgrunn i økende krav og etterspørselen etter elektrifisering og gode hybridløsninger for skips- og offshoresektoren.

John Egil Johannesen fra Nysnø Klimainvesteringer snakket om investorperspektivet. Nysnø ser etter selskap som har stort potensial og kan tilby gode, klimavennlige løsninger i Norge og ute i verden. Gjennom investeringene vil de hjelpe virksomhetene til raskere å kunne tilby sine produkter og få fortgang i utslippsreduksjonene.

Andreas Bratland fra Forskningsrådet forklarte om mulige støtteordninger innen for bl.a. prosjekter innen miljøvennlig energi. Gode stikkord for innovasjonsprosjekt er fornyelse, kunnskap, samarbeid og samfunnsbidrag. Stimuleringsmidler skal gi økt konkurransekraft, omstilling og verdiskaping. Prosjektene skal bidra til bærekraftig utvikling innenfor FNs bærekraftsmål.

Innovasjonsprosjekter skal også gi andre samfunnsøkonomiske gevinster, for eksempel gjennom deling av forskningsbasert kunnskap og bidrag til å løse samfunnsutfordringer.

Om du vil se presentasjonene på nytt kan du følge vedlagte linker til Youtube:

Ketil Barkved sitt innlegg: https://youtu.be/K0tTgTXOJWM?t=1319

Helena Berg sitt innlegg: https://youtu.be/K0tTgTXOJWM?t=2034

Svein Kvernstuen sitt innlegg: https://youtu.be/K0tTgTXOJWM?t=5322

Emma Nerenheim sitt innlegg: https://youtu.be/K0tTgTXOJWM?t=7745

Yngve Aabø sitt innlegg: https://youtu.be/K0tTgTXOJWM?t=8614

Terje Andersen sitt innlegg: https://youtu.be/K0tTgTXOJWM?t=12585

Tom Jensen sitt innlegg: https://youtu.be/K0tTgTXOJWM?t=13702

Kjetil Dent Tranberg sitt innlegg: https://youtu.be/K0tTgTXOJWM?t=14772

John Egil Johannesen sitt innlegg: https://youtu.be/K0tTgTXOJWM?t=17244

Andreas Bratland sitt innlegg: https://youtu.be/K0tTgTXOJWM?t=18045

Frank Rørtvedt/Svein Kvernstuen: https://youtu.be/K0tTgTXOJWM?t=18780

Stephen Sayfritz oppsummerer: https://youtu.be/K0tTgTXOJWM?t=20643

Kopi av foredragsholdernes foiler er tilgjengelig som PDF.

Send en mail til tore.svanes@newkaupang.com med spesifisering om hvilke presentasjoner du ønsker.