Battericelleseminar 24 september 2020

02.02.2020

New Kaupang inviterer 24. september 2020 09.00-14.00 sammen med Rogaland fylkeskommune, Greater Stavanger og Næringsforening i Stavanger-regionen til seminar innen battericelleproduksjon. Seminaret arrangeres i Beyonder as sine nye lokaler på Forus.

New Kaupang inviterer 24. september 2020 09.00-14.00 sammen med Rogaland fylkeskommune, Greater Stavanger, Haugaland Vekst og Næringsforening i Stavanger-regionen til seminar innen battericelleproduksjon. Seminaret arrangeres i Beyonder as sine nye lokaler på Forus.

Sterkt økende bruk av elektrisitet gir stort behov for batteri til drift av biler, tungtransport, skipsfart og i industrien.

Bedriftene i fylket vårt har lang erfaring med utvikling av teknologi for olje- og gassindustrien. Kombinert med nærhet til store kraftressurser som vann og vind og sterke logistikkruter til resten av Europa, har virksomheter i regionen gode muligheter til å ta en posisjon innen denne industrien.

Den røde tråden på konferansen er å forstå verdikjeden innen battericelleproduksjon og identifisere muligheter til industriutvikling.

  • Elektrifisering – status og fremtidige trender – batterier sin posisjon i dette bildet.
  • Hvilke muligheter har vi i Norge i dag, og hva skjer innen utvikling av batteriteknologi & produksjon samt bruksområder som skipsfart, kraftsystem og offshore vind?
  • Battericelle/batteriproduksjon sett fra investering og infrastrukturutviklingsperspektiv.
  • Avslutningsvis vil vi få en spennende omvisning i Beyonder sin nye R&D lokalitet på Forus.

Program vil bli publisert over sommerfeiren.