Battericelleseminar 24 september 2020

02.02.2020

New Kaupang inviterer 24. september 2020 09.00-14.00 sammen med Rogaland fylkeskommune, Greater Stavanger og Næringsforening i Stavanger-regionen til seminar innen battericelleproduksjon. Seminaret arrangeres i Beyonder as sine nye lokaler på Forus.

New Kaupang inviterer 24. september 2020 09.00-14.00 sammen med Rogaland fylkeskommune, Greater Stavanger, Haugaland Vekst og Næringsforening i Stavanger-regionen til seminar innen battericelleproduksjon. Seminaret arrangeres i Beyonder as sine nye lokaler på Forus.

Sterkt økende bruk av elektrisitet gir stort behov for batteri til drift av biler, tungtransport, skipsfart og i industrien.

Bedriftene i fylket vårt har lang erfaring med utvikling av teknologi for olje- og gassindustrien. Kombinert med nærhet til store kraftressurser som vann og vind og sterke logistikkruter til resten av Europa, har virksomheter i regionen gode muligheter til å ta en posisjon innen denne industrien.

Den røde tråden på konferansen er å forstå verdikjeden innen battericelleproduksjon og identifisere muligheter til industriutvikling.

  • Elektrifisering – status og fremtidige trender – batterier sin posisjon i dette bildet.
  • Hvilke muligheter har vi i Norge i dag, og hva skjer innen utvikling av batteriteknologi & produksjon samt bruksområder som skipsfart, kraftsystem og offshore vind?
  • Battericelle/batteriproduksjon sett fra investering og infrastrukturutviklingsperspektiv.
  • Avslutningsvis vil vi få en spennende omvisning i Beyonder sin nye R&D lokalitet på Forus.

Om arrangementet

Sted: Beyonder Battery Center Stokkamyrveien 30 – 4313 SANDNES

Dato: 24 september 2020 kl 09.00 – 15.00

08.30-09.00

Registering

09.00-09.15

Velkommen

Birger Haraldseid – Greater Stavanger Ketil Barkved – New Kaupang

09.15-10.00

Key-note – Introduction and market overview

Helena Berg - Libergreen

10.00-10.15

Beyonder – Veien videre

Svein Kvernstuen - Beyonder

10.15.10.30

Kaffepause

10.30-10.45

Northvolt (investment size, status, plan)

Emma Nerenheim – Northvolt

10.45-11.10

Bruk av batterier i ulike typer kraftsystem

Yngve Aabø – New Kaupang

11.10-11.30

Plenum (spørsmål og svar)

Birger Haraldseid

11.30-12.15

Lunch

12.15-12.30

Batterier og bruksområder i et mikro/makro nettperspektiv?

Trond Torbjørnsen

12.30-12.45

Strategi og teknologiutvikling

Terje Andersen CEO Morrow Batteries

12.45-13.00

Strategi og kriterier for valg av lokasjon

Tom Jensen – CEO Freyr

13.00-13.15

Batterisystemer for maritim anvendelse

Kjetil Dent Tranberg - Corvus

13.15-13.25

Bankens rolle for grønne investeringer

Thor C. Haugland – SR Bank

13.25-13.45

Kaffepause

13.45-14.00

Battericelleproduksjon – investors perspektiv

John Egil Johanessen - Nysnø

14.00-14.10

Forskningsrådet orienterer om muligheter i deres system

Andreas Bratland

14.10-14.30

Orientering om Beyonder Battery Center + Q&A

Siemens / Beyonder

14.30-14.45

Oppsummering, veien videre for battericelleproduksjon i Norge.

Stephen Sayfritz

Kontakt Ketil Barkved om du er interessert i å delta.

Program vil bli publisert over sommerfeiren.