Battericelleseminar 31 mars 2020

02.02.2020

New Kaupang inviterer 31. mars 2020 09.00-14.00 sammen med Rogaland fylkeskommune, Greater Stavanger, Haugaland Vekst og Næringsforening i Stavanger-regionen til seminar innen battericelleproduksjon. Seminaret arrangeres i Beyonder as sine nye lokaler på Forus.

New Kaupang inviterer 31. mars 2020 09.00-14.00 sammen med Rogaland fylkeskommune, Greater Stavanger, Haugaland Vekst og Næringsforening i Stavanger-regionen til seminar innen battericelleproduksjon. Seminaret arrangeres i Beyonder as sine nye lokaler på Forus.

Sterkt økende bruk av elektrisitet gir stort behov for batteri til drift av biler, tungtransport, skipsfart og i industrien.

Bedriftene i fylket vårt har lang erfaring med utvikling av teknologi for olje- og gassindustrien. Kombinert med nærhet til store kraftressurser som vann og vind og sterke logistikkruter til resten av Europa, har virksomheter i regionen gode muligheter til å ta en posisjon innen denne industrien.

Den røde tråden på konferansen er å forstå verdikjeden innen battericelleproduksjon og identifisere muligheter til industriutvikling.

  • Elektrifisering – status og fremtidige trender – batterier sin posisjon i dette bildet.
  • Hvilke muligheter har vi i Norge i dag, og hva skjer innen utvikling av batteriteknologi & produksjon samt bruksområder som skipsfart, kraftsystem og offshore vind?
  • Battericelle/batteriproduksjon sett fra investering og infrastrukturutviklingsperspektiv.
  • Avslutningsvis vil vi få en spennende omvisning i Beyonder sin nye R&D lokalitet på Forus.

PROGRAM

09.00-09.30

Registering

09.30-09.45

Velkommen

Birger Haraldseid – Greater Stavanger Ketil Barkved – New Kaupang

09.45-10.30

Key-note

Helena Berg - Libergreen

10.30-10.45

Beyonder

Svein Kvernstuen - Beyonder

10.45-11.05

North Volt

Emma Nerenheim – North Volt

11.05-11.30

Microgrid

Yngve Åbø – New Kaupang

11.30-11.45

Plenumsdiskusjon innledere

Birger Haraldseid

11.45-12.15

Lunch

12.15-12.30

Elnett 21 / Strøm&nettselskapet perspektiv

TBD

12.30-12.45

Maritim elektrifisering

TBD

12.45-13.05

Kriterier for valg av lokasjon

Tom Jensen, Freyr

13.05-13.20

Bankens rolle for nye investeringer

Thor Kristian Haugland

13.20-13.35

Battericelleproduksjon – investors perspektiv

Nysnø

13.35-14.00

Plenum – Posisjonering Rogaland

Alle

14.00

Omvisning Beyonder

Svein Kvernstuen