UTSATT - Battericelleseminar 31 mars 2020

13.02.2020

New Kaupang seminaret 31. mars 2020 er utsatt.

Battericelleseminaret 31/3 er utsatt

Vi har fulgt nøye med på utviklingen av COVID-19 Coronaviruset de siste ukene og dagene. Ingenting er viktigere en helse og sikkerhet. Etter nøye overveielse har vi besluttet å utsette battericelleseminaret planlagt til 31/3. Vi planlegger å arrangere det utsatte seminaret tirsdag 9 juni 2020 fortsatt hos Beyonder på Forus i Stavanger. Vi beholder din påmelding og kommer tilbake med mer informasjon. Sett av denne datoen i kalenderen allerede nå. I mellomtiden ta gjerne kontakt med daglig leder i New Kaupang Ketil Barkved ketil.barkved@newkaupang.com.

Vennlig hilsen på vegne av New Kaupang, Greater Stavanger, Rogaland Fylkeskommune og Næringsforeningen i Stavanger

Ketil

Ketil Barkved

Daglig leder New Kaupang

ketil.barkved@newkaupang.com

+47 917 66 096

www.newkaupang.com


PROGRAM

09.00-09.30

Registering

09.30-09.45

Velkommen

Birger Haraldseid – Greater Stavanger Ketil Barkved – New Kaupang

09.45-10.30

Key-note

Helena Berg - Libergreen

10.30-10.45

Beyonder

Svein Kvernstuen - Beyonder

10.45-11.05

North Volt

Emma Nerenheim – North Volt

11.05-11.30

Microgrid

Yngve Åbø – New Kaupang

11.30-11.45

Plenumsdiskusjon innledere

Birger Haraldseid

11.45-12.15

Lunch

12.15-12.30

Elnett 21 / Strøm&nettselskapet perspektiv

TBD

12.30-12.45

Maritim elektrifisering

TBD

12.45-13.05

Kriterier for valg av lokasjon

Tom Jensen, Freyr

13.05-13.20

Bankens rolle for nye investeringer

Thor Kristian Haugland

13.20-13.35

Battericelleproduksjon – investors perspektiv

Nysnø

13.35-14.00

Plenum – Posisjonering Rogaland

Alle

14.00

Omvisning Beyonder

Svein Kvernstuen